Skaraborgs Nämndemannaförening

Välkommen till Skaraborg Nämndemannaförening

Vi hälsar dig varmt välkommen till Skaraborgs lokala sida.

Skaraborgs Nämndemannaförening är en av landets yngsta som medlem i Nämndemännens Riksförbund. Föreningen bildades som en följd av att tre gamla tingsrätter lades ned och sammanslogs till Skaraborgs Tingsrätt. Även om Skaraborgs län (R-län) inte längre existerar, så lever kulturbygden Skaraborg i passet mellan Vänern och Vättern vidare, så namnen Skaraborgs Tingsrätt och Skaraborgs Nämndemannaförening blev naturliga.

I kulturbygden Skaraborg bor ungefär etthundrafemtio nämndemän. De flesta är förordnade vid Skaraborgs Tingsrätt, men det finns även nämndemän som tjänstgör vid Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Fastighetsdomstolen och Göta Hovrätt. Vår förenings mål att samla alla Skaraborgska nämndemän som medlemmar i Nämndemännens Riksförbund.

Föreningens viktigaste uppgift är naturligtvis att arbeta för medlemmarnas bästa. När det gäller de tyngre frågorna som t ex arbetsmiljö och arvodesfrågor ser vi det som viktigt att fånga upp medlemmarnas synpunkter och med kraft föra dem vidare till förbundet.

Vi har vidare som mål att vidga den utbildning som sker genom domstolarnas försorg. Det gör vi genom studiebesök, seminarier och olika kurser.

Föreningen försöker samla alla Skaraborgska nämndemän i ett e-postnätverk för snabb kommunikation. Är Du inte med där, så anmäl Dig genom Din e-postadress till email hidden; JavaScript is required (Obs ny e-postadress). Skriv Ditt namn och den domstol Du tillhör.

Vi visar aktuella nyheter här i framtiden!

Endast för administratörer